ProPIT Biuro Rachunkowe Edyta Zaniewicz Łuków


Biuro rachunkowe ProPIT jest partnerem na rynku usług rachunkowo finansowych dla tych z Państwa, którzy cenią sobie uwagę, pełne zaangażowanie oraz oddanie w sprawy związane z prowadzonymi przez Państwa przedsiębiorstwami.

Oferujemy Państwu:

 • usługi księgowe i kadrowo-płacowe
 • kompleksową obsługę podatkowo - administracyjną firm
 • prowadzenie ksiąg podatkowych tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług oraz rejestrów, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci.
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PPE)
  W ramach obsługi firmy opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oferujemy:
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie wymaganej ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • obsługę pracowników i właściciela w zakresie ubezpieczeń
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • konsultacje i porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów (zasady ogólne i podatek liniowy)
  W ramach obsługi firmy opodatkowanej podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych oferujemy:
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych
 • sprawdzanie dokumentów zródłowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie wymaganej ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • obsługę pracowników i właściciela w zakresie ubezpieczeń
 • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7)
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

  Kadry i płace
  Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie kadr i płac, obejmujące m.in.::
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę (PIT-4R) oraz przygotowywanie odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  - zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  - rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych
  - informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
  - sporządzanie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  - prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych

  Na życzenie Klienta ProPIT Biuro rachunkowe dodatkowo oferuję obsługę w zakresie:
 • przygotowywania miesięcznych wyciągów (w formie wydruku bądz elektronicznej) z prowadzonych ewidencji księgowych
 • występowania w imieniu Klienta z wnioskami o wydanie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz ZUS, oraz odbioru ww. dokumentów po uprzednim udzieleniu biuru pełnomocnictwa
 • wystawiania rachunków, faktur VAT oraz dokumentów korygujących sprzedaż i dostarczania ich kontrahentom Klienta
 • refakturowania kosztów
 • przygotowywania przelewów i dowodów wpłat dotyczących bieżącej działalności gospodarczej
 • sporządzanie zestawień i analiz finansowych
 • przygotowywania wniosków kredytowych
 • wyceny remanentów

  W ramach działalności biurowej oferujemy:
 • przygotowywanie, archiwizację i niszczenie dokumentów
 • edycję i korektę dokumentów
 • przepisywanie dokumentów
 • fotokopiowanie, powielanie, światłokopiowanie
 • wydruki dokumentów
 • sporządzanie podań, instrukcji, odwołań, wyjaśnień, umów, oraz innych pism urzędowych związanych z działalnością gospodarczą

  Pozostałe usługi:
 • wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie
 • kontrola kosztów i innych zagadnień finansowych
 • wykonywanie na zlecenie planowania finansowego, rachunkowości, księgowości

Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości chętnie udzielimy na nie odpowiedzi.