Cennik
Ilość dokumentów Podatkowa księga przychodów i rozchodów
bez VAT z VAT
0 - 10 230 zł 340 zł
10 - 30 260 zł 400 zł
30 - 50 320 zł 470 zł
50 - 70 380 zł 540 zł
70 - 90 440 zł 610 zł
90 - 110 500 zł 680 zł
110 - 130 560 zł 750 zł
130 - 150 620 zł 820 zł
150 - 170 680 zł 890 zł
170 - 190 740 zł 960 zł
190 - 210 800 zł 1030 zł
210 - 230 860 zł 1100 zł
230 - 250 920 zł 1170 zł
250 - 270 980 zł 1240 zł
270 - 290 1040 zł 1310 zł
290 - 310 1100 zł 1380 zł
Ilość dokumentów Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
bez VAT z VAT
0 - 30 200 zł 340 zł
30 - 50 260 zł 410 zł
50 - 70 320 zł 480 zł
70 - 90 380 zł 550 zł
90 - 110 440 zł 620 zł
110 - 130 500 zł 690 zł
130 – 150 560 zł 760 zł
150 – 170 620 zł 830 zł
170 – 190 680 zł 900 zł
190 – 210 740 zł 970 zł
210 – 230 800 zł 1040 zł
230 – 250 860 zł 1110 zł
250 – 270 920 zł 1180 zł
270 – 290 980 zł 1250 zł
290 – 310 1040 zł 1320 zł
310 – 330 1100 zł 1390 zł
Ilość dokumentów Księgowość dla spółki cywilnej
bez VAT z VAT
0 – 30 380 zł 510 zł
30 – 50 440 zł 580 zł
50 – 70 500 zł 640 zł
70 – 90 560 zł 700 zł
90 – 110 570 zł 760 zł
110 – 130 620 zł 820 zł
130 – 150 680 zł 880 zł
150 – 170 740 zł 940 zł
170 – 190 800 zł 1000 zł
190 – 210 860 zł 1060 zł
210 – 230 920 zł 1120 zł
230 – 250 980 zł 1180 zł
250 – 270 1040 zł 1240 zł
270 – 290 1160 zł 1360 zł
290 – 310 1220 zł 1420 zł
310 – 330 1280 zł 1480 zł
Elementy dodatkowe wpływające na kalkulacje ceny
złożenie deklaracji VAT-UE z wykazanymi danymi (m-c) 70 zł
złożenie deklaracji VAT-9M (m-c) 60 zł
rozliczenie dokumentów walutowych generujących różnice kursowe (2 zł/ 1 rozliczona różnica kursowa) 2 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (1-10 szt) 60 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (10-30 szt) 120 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (30-50 szt) 180 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (50-70 szt) 240 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (70-100 szt) 300 zł
Cennik usług kadrowo – płacowych
rozliczenie składek ZUS dla przedsiębiorcy lub osoby współpracującej bez umowy (m-c) 55 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 – 1 pracownik (m-c) 55 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 – 1 zleceniobiorca (biorący dzieło) (m-c) 55 zł
założenie teczki akt osobowych lub teczki zleceniobiorcy (opłata jednorazowa) 70 zł
Cennik opłat dodatkowych
dostarczenie dokumentów po terminie określonym umową 50 zł
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy 75 zł
korekta rozliczeń PIT-4 (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.) 50 zł
korekta rozliczeń ZUS (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.) 50 zł
sporządzenie PIT-11 25 zł/szt.
WDT - złożenie wyjaśnień uzasadniających zastosowanie stawki 0% VAT 100 zł
proporcja – sporządzenie wniosku o zastosowanie proporcji VAT (stawka godz. 200 zł; niemniej niż 100 zł) 200 zł/h
przygotowanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem do VAT/ rezygnacją z VAT (stawka godz. 200 zł; niemniej niż 100 zł) 200 zł/h
przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją Firmy (stawka godz. 200 zł; niemniej niż 100 zł) 200 zł/h
Kalkulacje dla usług pozostałych
KP – karta podatkowa (obsługa ZUS, kontakty z US, przygotowywanie wpłat KP, sporządzanie pism dotyczących bieżącej działalności, itp) (m-c) 170 zł
KP – karta podatkowa (tylko obsługa ZUS właściciela) (m-c) – pozostałe usługi świadczone na zlecenie wg cennika 80 zł
VAT – obsługa rejestrów VAT np. gospodarstwa rolnego, najmu, działalności KP + VAT (0-20) 250 zł
VAT – obsługa rejestrów VAT np. gospodarstwa rolnego, najmu, działalności KP + VAT (20-40) 300 zł
VAT – obsługa rejestrów VAT np. gospodarstwa rolnego, najmu, działalności KP + VAT (40-60) 350 zł
Oferta usług dodatkowych
A1 – sporządzenie wniosku wraz z kompletem dokumentów/ A1 – korekta, zmiana 200 zł / 100 zł
ZUS – wystąpienie o wydanie i odbiór zaświadczenia z ZUS 50 zł
US – wystąpienie o wydanie i odbiór zaświadczenia z US 65 zł
wydanie zaświadczenia o zarobkach/ dochodach/ zatrudnieniu/ składkach na druku zewnętrznym 30 zł
NOTA – wystawienie noty korygującej na zlecenie Klienta 15 zł
FV – wystawienie faktury, faktury korygującej, lub innego dokumentu na zlecenie Klienta 30 zł
BANK – sporządzenie wniosku kredytowego i analiz finansowych (rachunek, bilans, itp.) (stawka godz.) 200 zł
GUS – sporządzenie sprawozdania statystycznego (stawka godz.) 200 zł
PUP – sporządzenie wniosku o staż/ doposażenie stanowiska pracy/ dotację na otwarcie Firmy (stawka godz.) 200 zł
PFRON – sporządzenie wniosku o refundację 70 zł
sporządzenie pisma w imieniu i na zlecenie Klienta (stawka godz.) 200 zł
przesłanie korespondencji w imieniu Klienta – cena za list – (w tym koperta i znaczek) 15 zł
inne usługi niż ww. – czynności wykonywane na zlecenie (stawka godz.) 200 zł
sporządzenie kserokopii faktur (1 szt) 0,35 gr
Gratis w cenie obsługi księgowej
  • opieka prawna Kancelarii Radcy Prawnego
  • bieżące konsultacje dotyczące kwestii podatkowych i sytuacji podatkowej zawsze wtedy gdy przedsiębiorca chce porozmawiać o swoim przedsiębiorstwie - inwestycje w Firmie, bieżące wydatki, podpisanie nowych umów, dokumentowanie sprzedaży, itp.
  • dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności – pomoc w doborze najkorzystniejszej formy opodatkowania oraz przygotowanie kompletu dokumentacji związanej z założeniem firmy, załatwienie większości stresujących formalności
  • bieżące informowanie o wszelkich zmianach podatkowych i ubezpieczeniowych istotnych dla przedsiębiorców
  • weryfikacja i monitorowanie różnego rodzaju limitów, od których zależy sytuacja finansowa i podatkowa firmy (KRUS, VAT, kasa fiskalna, i wiele innych)
  • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS