Cennik
Ilość dokumentów Podatkowa księga przychodów i rozchodów
bez VAT z VAT
0 - 10 170 zł 270 zł
10 - 30 200 zł 330 zł
30 - 50 250 zł 390 zł
50 - 70 300 zł 450 zł
70 - 90 350 zł 510 zł
90 - 110 400 zł 570 zł
110 - 130 450 zł 630 zł
130 - 150 500 zł 690 zł
150 - 170 550 zł 750 zł
170 - 190 600 zł 810 zł
190 - 210 650 zł 870 zł
210 - 230 700 zł 930 zł
230 - 250 750 zł 990 zł
250 - 270 800 zł 1050 zł
270 - 290 850 zł 1110 zł
290 - 310 900 zł 1170 zł
Ilość dokumentów Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
bez VAT z VAT
0 - 30 160 zł 270 zł
30 - 50 210 zł 330 zł
50 - 70 260 zł 390 zł
70 - 90 310 zł 450 zł
90 - 110 360 zł 510 zł
110 - 130 410 zł 570 zł
130 – 150 460 zł 630 zł
150 – 170 510 zł 690 zł
170 – 190 560 zł 810 zł
190 – 210 610 zł 870 zł
210 – 230 660 zł 1530 zł
230 – 250 710 zł 1590 zł
250 – 270 760 zł 1650 zł
270 – 290 810 zł 1710 zł
290 – 310 860 zł 1770 zł
310 – 330 910 zł 1830 zł
Ilość dokumentów Księgowość dla spółki cywilnej
bez VAT z VAT
0 – 30 270 zł 420 zł
30 – 50 320 zł 470 zł
50 – 70 370 zł 520 zł
70 – 90 420 zł 570 zł
90 – 110 470 zł 620 zł
110 – 130 520 zł 670 zł
130 – 150 570 zł 720 zł
150 – 170 620 zł 770 zł
170 – 190 670 zł 820 zł
190 – 210 720 zł 870 zł
210 – 230 770 zł 920 zł
230 – 250 820 zł 970 zł
250 – 270 870 zł 1020 zł
270 – 290 920 zł 1070 zł
290 – 310 970 zł 1120 zł
310 – 330 1020 zł 1170 zł
Elementy dodatkowe wpływające na kalkulacje ceny
złożenie deklaracji VAT-UE z wykazanymi danymi (m-c) 50 zł
złożenie deklaracji VAT-9M (m-c) 40 zł
rozliczenie dokumentów walutowych generujących różnice kursowe (2 zł/ 1 rozliczona różnica kursowa) 2 zł
Cennik usług kadrowo – płacowych
rozliczenie składek ZUS dla osoby współpracującej bez umowy (m-c) 40 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 – 1 pracownik (m-c) 50 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 – 1 zleceniobiorca (biorący dzieło) (m-c) 40 zł
założenie teczki akt osobowych lub teczki zleceniobiorcy (opłata jednorazowa) 50 zł
Cennik opłat dodatkowych
dostarczenie dokumentów po terminie określonym umową 50 zł
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy - wymagające złożenia korekt w US 65 zł
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy - nie wymagające złożenia korekt w US 45 zł
korekta rozliczeń PIT-4 (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.) 35 zł
korekta rozliczeń ZUS (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.) 35 zł
Kalkulacje dla usług pozostałych
KP – karta podatkowa (obsługa ZUS, kontakty z US, przygotowywanie wpłat KP, sporządzanie pism dotyczących bieżącej działalności, itp) (m-c) 130 zł
KP – karta podatkowa (tylko obsługa ZUS właściciela) (m-c) – pozostałe usługi świadczone na zlecenie wg cennika 60 zł
VAT – obsługa rejestrów VAT np. gospodarstwa rolnego, najmu, działalności KP + VAT od 180 zł
Oferta usług dodatkowych
A1 – sporządzenie wniosku wraz z kompletem dokumentów/ A1 – korekta, zmiana 150 zł / 75 zł
ZUS – wystąpienie o wydanie i odbiór zaświadczenia z ZUS 35 zł
US – wystąpienie o wydanie i odbiór zaświadczenia z US 50 zł
wydanie zaświadczenia o zarobkach/ dochodach/ zatrudnieniu/ składkach na druku zewnętrznym 15 zł
NOTA – wystawienie noty korygującej na zlecenie Klienta 7 zł
FV – wystawienie faktury, faktury korygującej, lub innego dokumentu na zlecenie Klienta 15 zł
BANK – sporządzenie wniosku kredytowego i analiz finansowych (rachunek, bilans, itp.) (stawka godz.) 150 zł
GUS – sporządzenie sprawozdania statystycznego (stawka godz.) 150 zł
PUP – sporządzenie wniosku o staż/ doposażenie stanowiska pracy/ dotację na otwarcie Firmy (stawka godz.) 150 zł
PFRON – sporządzenie wniosku o refundację 45 zł
sporządzenie pisma w imieniu i na zlecenie Klienta (stawka godz.) 150 zł
przesłanie korespondencji w imieniu Klienta – cena za list – (w tym koperta i znaczek) 10 zł
inne usługi niż ww. – czynności wykonywane na zlecenie (stawka godz.) 150 zł
Gratis w cenie obsługi księgowej
  • opieka prawna Kancelarii Radcy Prawnego
  • bieżące konsultacje dotyczące kwestii podatkowych i sytuacji podatkowej zawsze wtedy gdy przedsiębiorca chce porozmawiać o swoim przedsiębiorstwie - inwestycje w Firmie, bieżące wydatki, podpisanie nowych umów, dokumentowanie sprzedaży, itp.
  • dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności – pomoc w doborze najkorzystniejszej formy opodatkowania oraz przygotowanie kompletu dokumentacji związanej z założeniem firmy, załatwienie większości stresujących formalności
  • bieżące informowanie o wszelkich zmianach podatkowych i ubezpieczeniowych istotnych dla przedsiębiorców
  • weryfikacja i monitorowanie różnego rodzaju limitów, od których zależy sytuacja finansowa i podatkowa firmy (KRUS, VAT, kasa fiskalna, i wiele innych)
  • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS