Cennik
Ilość dokumentów Podatkowa księga przychodów i rozchodów
bez VAT z VAT
0 - 10 200 zł 300 zł
10 - 30 230 zł 370 zł
30 - 50 280 zł 430 zł
50 - 70 330 zł 500 zł
70 - 90 390 zł 560 zł
90 - 110 440 zł 630 zł
110 - 130 500 zł 700 zł
130 - 150 550 zł 760 zł
150 - 170 610 zł 830 zł
170 - 190 660 zł 891 zł
190 - 210 720 zł 960 zł
210 - 230 770 zł 1023 zł
230 - 250 830 zł 1100 zł
250 - 270 880 zł 1160 zł
270 - 290 940 zł 1200 zł
290 - 310 990 zł 1300 zł
Ilość dokumentów Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
bez VAT z VAT
0 - 30 180 zł 310 zł
30 - 50 230 zł 370 zł
50 - 70 290 zł 440 zł
70 - 90 340 zł 510 zł
90 - 110 400 zł 580 zł
110 - 130 450 zł 650 zł
130 – 150 510 zł 720 zł
150 – 170 560 zł 790 zł
170 – 190 620 zł 860 zł
190 – 210 670 zł 930 zł
210 – 230 730 zł 1000 zł
230 – 250 780 zł 1070 zł
250 – 270 840 zł 1140 zł
270 – 290 890 zł 1210 zł
290 – 310 950 zł 1280 zł
310 – 330 1000 zł 1350 zł
Ilość dokumentów Księgowość dla spółki cywilnej
bez VAT z VAT
0 – 30 330 zł 460 zł
30 – 50 380 zł 570 zł
50 – 70 450 zł 570 zł
70 – 90 510 zł 630 zł
90 – 110 570 zł 680 zł
110 – 130 630 zł 740 zł
130 – 150 690 zł 790 zł
150 – 170 750 zł 850 zł
170 – 190 810 zł 900 zł
190 – 210 860 zł 960 zł
210 – 230 920 zł 1010 zł
230 – 250 980 zł 1070 zł
250 – 270 1040 zł 1120 zł
270 – 290 1100 zł 1180 zł
290 – 310 970 zł 1230 zł
310 – 330 1020 zł 1290 zł
Elementy dodatkowe wpływające na kalkulacje ceny
złożenie deklaracji VAT-UE z wykazanymi danymi (m-c) 65 zł
złożenie deklaracji VAT-9M (m-c) 50 zł
rozliczenie dokumentów walutowych generujących różnice kursowe (2 zł/ 1 rozliczona różnica kursowa) 2 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (1-10 szt) 50 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (10-30 szt) 100 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (30-50 szt) 150 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (50-70 szt) 200 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (70-100 szt) 250 zł
Cennik usług kadrowo – płacowych
rozliczenie składek ZUS dla przedsiębiorcy lub osoby współpracującej bez umowy (m-c) 55 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 – 1 pracownik (m-c) 55 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 – 1 zleceniobiorca (biorący dzieło) (m-c) 50 zł
założenie teczki akt osobowych lub teczki zleceniobiorcy (opłata jednorazowa) 60 zł
Cennik opłat dodatkowych
dostarczenie dokumentów po terminie określonym umową 50 zł
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy - wymagające złożenia korekt w US 75 zł
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy - nie wymagające złożenia korekt w US 55 zł
korekta rozliczeń PIT-4 (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.) 40 zł
korekta rozliczeń ZUS (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.) 40 zł
WDT - złożenie wyjaśnień uzasadniających zastosowanie stawki 0% VAT 75 zł
proporcja – sporządzenie wniosku o zastosowanie proporcji VAT (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 75 zł) 150 zł/h
przygotowanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem do VAT/ rezygnacją z VAT (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 75 zł) 150 zł/h
przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją Firmy (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 100 zł) 150 zł/h
Kalkulacje dla usług pozostałych
KP – karta podatkowa (obsługa ZUS, kontakty z US, przygotowywanie wpłat KP, sporządzanie pism dotyczących bieżącej działalności, itp) (m-c) 145 zł
KP – karta podatkowa (tylko obsługa ZUS właściciela) (m-c) – pozostałe usługi świadczone na zlecenie wg cennika 70 zł
VAT – obsługa rejestrów VAT np. gospodarstwa rolnego, najmu, działalności KP + VAT (0-20) 200 zł
VAT – obsługa rejestrów VAT np. gospodarstwa rolnego, najmu, działalności KP + VAT (20-30) 250 zł
Oferta usług dodatkowych
A1 – sporządzenie wniosku wraz z kompletem dokumentów/ A1 – korekta, zmiana 170 zł / 80 zł
ZUS – wystąpienie o wydanie i odbiór zaświadczenia z ZUS 40 zł
US – wystąpienie o wydanie i odbiór zaświadczenia z US 50 zł
wydanie zaświadczenia o zarobkach/ dochodach/ zatrudnieniu/ składkach na druku zewnętrznym 20 zł
NOTA – wystawienie noty korygującej na zlecenie Klienta 10 zł
FV – wystawienie faktury, faktury korygującej, lub innego dokumentu na zlecenie Klienta 20 zł
BANK – sporządzenie wniosku kredytowego i analiz finansowych (rachunek, bilans, itp.) (stawka godz.) 150 zł
GUS – sporządzenie sprawozdania statystycznego (stawka godz.) 150 zł
PUP – sporządzenie wniosku o staż/ doposażenie stanowiska pracy/ dotację na otwarcie Firmy (stawka godz.) 150 zł
PFRON – sporządzenie wniosku o refundację 45 zł
sporządzenie pisma w imieniu i na zlecenie Klienta (stawka godz.) 150 zł
przesłanie korespondencji w imieniu Klienta – cena za list – (w tym koperta i znaczek) 10 zł
inne usługi niż ww. – czynności wykonywane na zlecenie (stawka godz.) 150 zł
sporządzenie kserokopii faktur (1 szt) 0,25 gr
Gratis w cenie obsługi księgowej
  • opieka prawna Kancelarii Radcy Prawnego
  • bieżące konsultacje dotyczące kwestii podatkowych i sytuacji podatkowej zawsze wtedy gdy przedsiębiorca chce porozmawiać o swoim przedsiębiorstwie - inwestycje w Firmie, bieżące wydatki, podpisanie nowych umów, dokumentowanie sprzedaży, itp.
  • dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności – pomoc w doborze najkorzystniejszej formy opodatkowania oraz przygotowanie kompletu dokumentacji związanej z założeniem firmy, załatwienie większości stresujących formalności
  • bieżące informowanie o wszelkich zmianach podatkowych i ubezpieczeniowych istotnych dla przedsiębiorców
  • weryfikacja i monitorowanie różnego rodzaju limitów, od których zależy sytuacja finansowa i podatkowa firmy (KRUS, VAT, kasa fiskalna, i wiele innych)
  • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS