Oferta
Biuro rachunkowe ProPIT powstało z myślą by wspierać przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu. Nasza oferta jest skierowana do mikroprzedsiębiorstw. Obsługujemy całe spektrum działalności: od branży beauty: fryzjerzy i salony kosmetyczne, przez branżę medyczną: lekarze, stomatolodzy, fizjoterapeuci, pielęgniarki, przez szeroki wachlarz usług tj.: geodeci, projektanci, mechanicy samochodowi, serwisanci i specjaliści IT, poprzez handel stacjonarny i internetowy, usługi transportowe, aż po kancelarie radców prawnych i kancelarie prawnicze. Oferujemy prowadzenie tylko uproszczonej rachunkowości. Dzięki ukierunkowaniu na konkretny rodzaj prowadzonych ewidencji księgowych – oferujemy obsługę księgową na najwyższym poziomie z dbałością o najmniejsze detale.
Oferujemy Państwu:
 • kompleksową obsługę księgową: prowadzenie ksiąg podatkowych tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ewidencji dla celów podatku VAT
 • kompleksową obsługę kadrowo – płacową
 • zwrot podatku dochodowego z zagranicy
 • sporządzanie zeznań rocznych
 • obsługę podatku od spadków i darowizn
 • przygotowywanie wniosków o wsparcie z PUP
Kompleksowa obsługa księgowa firm
W ramach usługi oferujemy:
 • prowadzenie ewidencji rachunkowej: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, obsługę karty podatkowej
 • prowadzenie rejestrów dla podatku VAT
 • obsługę JPK
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • obsługę i wysyłkę deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS
514 287 286
Obsługa w zakresie obowiązków ubezpieczeniowych
W ramach usługi oferujemy:
 • ustalenie zakresu podlegania do ubezpieczeń (ZUS, KRUS)
 • ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego (A1)
 • obsługę ubezpieczeń osób oddelegowanych do pracy za granicę
 • obsługę ubezpieczeń osób współpracujących
514 287 286
Kadry i płace
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie kadr i płac, obejmujące m.in.:
 • prowadzenie akt osobowych pracowników i teczek zleceniobiorców
 • sporządzanie list płac dla pracowników oraz rachunków dla zleceniobiorców
 • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4R)
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • monitorowanie terminów szkoleń BHP i badań lekarskich
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  - zestawienia IMIR
  - rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych
  - informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
  - sporządzanie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach (PIT-4R)
514 287 286
Zwrot podatku dochodowego z zagranicy
Jesteśmy partnerskim biurem rachunkowym firmy Meritum Group zajmującej się odzyskiwaniem podatku z 14 krajów, w tym z Belgii, Holandii i Niemiec
W ramach usługi oferujemy:
 • kalkulację wysokości zwrotu podatku oraz prowizji za usługę
 • dostęp do specjalistów i bieżące konsultacje dotyczące zwrotu
 • przygotowanie kompletu dokumentów wymaganych do zwrotu i ich wysyłkę
514 287 286
Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie
W ramach oferty przede wszystkim przygotowujemy wnioski do PUP, ale nie tylko. Oferujemy przygotowanie wniosków:
 • o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • o zorganizowanie prac interwencyjnych
 • na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego
 • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
514 287 286
Sporządzanie zeznań rocznych. W ramach usługi oferujemy:
 • sporządzanie zeznań osób fizycznych z przychodów uzyskanych i w Polsce i za granicą
 • rozliczanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości
 • rozliczanie przychodów kapitałowych
514 287 286
Obsługa podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. W ramach oferty przygotowujemy:
 • deklaracje PCC na okoliczność zawarcia umów sprzedaży czy umów pożyczki
 • deklaracje do podatku od spadków i darowizn SD-Z2 i SD-3 na okoliczność dziedziczenia czy otrzymania darowizny
514 287 286