Firma Dyplomy i zaświadczenia
Ciągle się rozwijamy...

Wg Grant Thornton Polska ma obecnie najbardziej zmienne prawo ze wszystkich państw UE. W żadnym innym kraju unijnym rzeczywistość prawna dla przedsiębiorców nie jest tak chwiejna i nieprzewidywalna jak u nas. Dodatkowo przepisy podatkowe są skomplikowane, niskiej jakości i co najgorsze pozostawiają pole do niejednolitej interpretacji. Ustawiczne kształcenie oraz doskonalenie się to gwarancja najwyższych standardów w księgowości. W zawodzie księgowego wiedza jest najważniejsza i musi być stale aktualizowana. W naszym biurze dbamy o najwyższe standardy i nieustannie aktualizujemy kwalifikacje oraz podnosimy kompetencje zawodowe.

Dyplomy i zaświadczenia
Certyfikat Ksiegowy
Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów poświadczający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Certyfikat został wydany w 2008. Urzędowy dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Certyfikat SKwP
Certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest gwarantem stosowania najwyższych standardów obsługi Klienta w naszym biurze, rękojmią rzetelnego i etycznego działania. ProPIT biuro rachunkowe od 2012 r. jest sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Certyfikat poświadcza, iż w biurze są przestrzegane i respektowane zasady i wartości etyczno-moralne, które powinny cechować każdego księgowego.
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
Dyplom ukończenia menadżerskich Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowości i finansów przedsiębiorstw”. Studia prowadzone przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu przy współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym.
Certyfikat członkostwa w Stowarzyszeniu Współpracujących Biur Rachunkowych
Od 2016 r. biuro rachunkowe ProPIT jest członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych. Stowarzyszenie zrzesza biura rachunkowe, które oferują Klientom najwyższy możliwy poziom usług księgowych. SWBR propaguje zasady etyki w księgowości i dba o uczciwość w biznesie. Celem Stowarzyszenia jest by przedsiębiorcy, którzy powierzą swoje sprawy księgowe biurom rachunkowym członkom Stowarzyszenia mogli spokojnie poświęcić się rozwijaniu swoich firmy nie martwiąc się niepotrzebnie o sprawy księgowo podatkowe.