Firma Dyplomy i zaświadczenia
Ciągle się rozwijamy...

Wg Grant Thornton Polska ma obecnie najbardziej zmienne prawo ze wszystkich państw UE. W żadnym innym kraju unijnym rzeczywistość prawna dla przedsiębiorców nie jest tak chwiejna i nieprzewidywalna jak u nas. Dodatkowo przepisy podatkowe są skomplikowane, niskiej jakości i co najgorsze pozostawiają pole do niejednolitej interpretacji. Ustawiczne kształcenie oraz doskonalenie się to gwarancja najwyższych standardów w księgowości. W zawodzie księgowego wiedza jest najważniejsza i musi być stale aktualizowana. W naszym biurze dbamy o najwyższe standardy i nieustannie aktualizujemy kwalifikacje oraz podnosimy kompetencje zawodowe.

Dyplomy i zaświadczenia
Certyfikat Ksiegowy
Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów poświadczający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Certyfikat został wydany w 2008. Urzędowy dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Certyfikat SKwP
Certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest gwarantem stosowania najwyższych standardów obsługi Klienta w naszym biurze, rękojmią rzetelnego i etycznego działania. ProPIT biuro rachunkowe od 2012 r. jest sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Certyfikat poświadcza, iż w biurze są przestrzegane i respektowane zasady i wartości etyczno-moralne, które powinny cechować każdego księgowego.
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
Dyplom ukończenia menadżerskich Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowości i finansów przedsiębiorstw”. Studia prowadzone przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu przy współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym.
Certyfikat członkostwa w Stowarzyszeniu Współpracujących Biur Rachunkowych
Biuro ProPIT jest członkiem SWBR. Stowarzyszenie zrzesza biura rachunkowe, które oferują Klientom najwyższy poziom usług księgowych. SWBR propaguje zasady etyki w księgowości i dba o uczciwość w biznesie. Celem Stowarzyszenia jest by przedsiębiorcy, którzy powierzą swoje sprawy księgowe biurom rachunkowym członkom SWBR mogli spokojnie poświęcić się rozwijaniu swoich Firm nie martwiąc się niepotrzebnie o sprawy księgowo podatkowe.