ProPIT Biuro Rachunkowe Edyta Zaniewicz Łuków


O Firmie

Szanowni Państwo,

Biuro rachunkowe ProPIT jest partnerem na rynku usług rachunkowo finansowych dla tych z Państwa, którzy cenią sobie uwagę, pełne zaangażowanie oraz oddanie w sprawy związane z prowadzonymi przez Państwa przedsiębiorstwami. Prowadzenie dokumentacji księgowej to z jednej strony wykonywanie czynności analizy merytorycznej i formalnej dokumentów, prawidłowe rozpoznanie zdarzeń gospodarczych, rzetelne oraz niewadliwe prowadzenie zapisów księgowych oraz bezwzględna znajomość aktualnych przepisów prawa. Z drugiej jednak strony to dbałość o sytuację podatkową Klienta, umiejętność wyciągania wniosków z bieżącej sytuacji podatkowo - finansowej, właściwe doradztwo, podejmowanie trafnych decyzji. Nie sposób, bowiem ukryć, iż w rękach księgowego spoczywa bezpieczeństwo podatkowe Państwa przedsiębiorstw, które niejednokrotnie są firmami rodzinnymi, będącymi podstawowym zródłem dochodu, częstokroć przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, tworzonymi od podstaw z poświęceniem i zapałem. Wartości te, również w dobie obecnego kryzysu ekonomicznego są przesłankami, które motywują młodych przedsiębiorców do zakładania własnego biznesu, który może być intratnym sposobem na życie w zamian za niepokój związany z utrzymaniem stanowiska pracy.

Nikt z nas nie decyduje się na prowadzeni własnej firmy tylko dla rozrywki w postaci kontaktów z urzędami. Każdemu przyświeca idea rozwoju, zajęcia właściwej pozycji na rynku, potrzeba osiągnięć oraz dążenie do pomnożenia kapitału. Tylko dzięki Państwa wytrwałości, życiowemu optymizmowi oraz zaufaniu we własne możliwości możliwy jest długofalowy wzrost gospodarczy.

Według Europejskiego Sondażu Małych i średnich Przedsiębiorstw Granta Thortona, przedsiębiorczość to siła rozwojowa gospodarki. Możliwe jest to dzięki dużej elastyczności i szybkości w dostosowywaniu się do zmiennych warunków gospodarki rynkowej. Zwykle zmiany gospodarcze ściśle powiązane są ze zmianami w systemie podatkowym, który winien spełniać funkcję stymulacyjna dla procesów gospodarczych, wpływać na wyższą efektywność gospodarki oraz pobudzać rozwój przedsiębiorczości.

W praktyce owszem, wprowadzane są korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, niemniej zwykle wchodzą one w życie nagle, bez uprzedniej możliwości do zapoznania się z nimi, co niejednokrotnie zamiast profitami skutkuje sankcjami, śledzenie często zmieniających się przepisów prawa wymaga obok cierpliwości dużego zaangażowania czasu i nakładów finansowych na fachową literaturę, prasę i szkolenia. Powierzenie spraw finansowo-księgowych własnego przedsiębiorstwa wyspecjalizowanemu podmiotowi pozwala zaoszczędzić cenny czas, który można poświęcić swojej Firmie oraz daje całkowite bezpieczeństwo w zakresie rozrachunków publiczno-prawnych.

Państwo reprezentują grupę biznesmenów, ludzi interesów zorientowanych na sukces i pozycję w danej branży. Życiową pasją Państwa jest własna dynamicznie rozwijająca się, godna zaufania Klienta prestiżowa firma z tradycjami. Moja pasją są podatki. Pierwsze kroki w życiu zawodowym postawiłam właśnie na gruncie prawa podatkowego. Nieustannie dokładam wszelkich starań by ta grząska materia mogła być dla Państwa terenem na którym będzie można poruszać się bez ryzyka.

Oferuję Państwu możliwość stworzenia unikalnego pola do współpracy, którą będzie cechować zainteresowanie Państwa sprawami, świadomość powagi decyzji finansowych, oraz poświęcenie należytej ilości czasu sprawom Państwa firmy. Serdecznie zapraszam do współpracy.